Biokoridor RBK 1186

Případ, který inicioval vznik sdružení...

Celý spis je docela tlustý fascikl, takže jen shrnutí hlavních dokumentů a událostí:

    1. Biokoridor RBK-1186 Nučice - Škrábek(tedy volná, nezastavěná plocha mezi Nučicemi a Mezouní), který byl doposud veden ve všech územních plánech, začal být v roce 2008 zpochybňován, na což sdružení samozřejmě reagovalo (např. dopis Obecnímu úřadu v Nučicích ze dne 1.9.2008, žádající vysvětlení, odpověď Obecního úřadu ze dne 17.9.2008, ubezpečující o tom, že se o zrušení biokoridoru  neuvažuje).

    2. Nicméně z navrhované změny územního plánu č.7 bylo zřejmé, že koridor dotčen bude a to ve své podstatné části. Sdružení proto zasílá stížnost Krajskému úřadu týkající se stanoviska v návrhu zadání změny č.7 dne 21.11.2008, KÚ ve své odpovědi ze dne 8.1.2009 stížnost na nekompetentnost odmítnul, vlastní podstata stížnosti tím řešena nebyla.

    3. Tu řešilo až dohadovací řízení dne 12.7.2010, kdy odbor životního prostředí MÚ Černošice nesouhlasí s se změnou ÚP č.7, navrhované Obecním úřadem Nučice právě pro přímou kolizi plánu s biokoridorem RBK - 1186. Závěr dohadovacího řízení je pro nás příznivý - biokoridor vymezený územním plánem Pražského regionu musí být respektován v plánech obcí.

    Možná jen poznámka na okraj kauzy. Ze strany obce Mezouň dojde zřejmě v budoucnu k zástavbě až na samotné hranice biokoridoru. Pokud by tedy koridor nebyl zachován, nezůstala by v této oblasti žádná volná (nezastavěná) plocha.

MB

17.5.2012 JAK VŠE DOPADLO

Dne 7.5.2012 nabyla účinnosti změna územního plánu obce Nučice 7a, která plně respektovala výše uvedený biokoridor  dle platných zákonů a vyhlášek.