Proč kandiduji do zastupitelstva

    

    Do Nučic jsme se přistěhovali v roce 2007 z Prahy. Utekli jsme prostě z města za přírodou.

Jaké však bylo naše překvapení o 3 měsíce později, když jsme zjistili, že obec navrhla další změnu územního plánu týkající se i lokality, kterou jsme si vybrali za náš nový domov?! Vybrali jsme si ji právě proto, že zástavba zde „citlivě“ navazovala na původní a pozemky byly velké – skutečně jsme netoužili žít v dalším „sídlišti naležato“. Před koupí pozemku jsme se samozřejmě pečlivě informovali právě na možnost další výstavby v okolí a slovo Obce, že „s dalšími změnami územních plánů se již nepočítá“ a Krajského úřadu Středočeského kraje (existence biokoridoru), nám byla zárukou.     

    Vyrazili jsme tedy se ženou na Veřejné zasedání zastupitelstva v naději, že se vše vysvětlí a hlavně, že našim argumentům bude někdo naslouchat. Tam jsme se nejprve dozvěděli, že už proti změně ÚP, ze které vzešli plochy pro naše pozemky, protestovali obyvatelé Tyršovi ulice (bezvýsledně) a proti další změně byla i nyní řada občanů.

    Vznesli jsme tedy dotaz „na čí popud“ se přistupuje k další změně ÚP a právě v lokalitě, kde se nachází i regionální biokoridor. Odpovědí nám bylo: „že na žádost občanů!“. Kterých ale občanů?

    Má žena byla tou dobou na mateřské dovolené a tak během dne měla možnost potkat a oslovit jak starousedlíky, tak maminky s dětmi na dětském hřišti (většinou z nové zástavby) a nikdo z nich nebyl nijak nadšen vidinou další výstavby v obci.

    Musím si tedy znovu klást otázku: „Kterých tedy občanů?“ Jak to, že zastupitelstvo obce, které by mělo být z titulu své funkce nestranné a hájit zájmy všech občanů stejnou měrou, tak vehementně prosazovalo další změnu územního plánu a přiklonilo se na stranu těch občanů, kteří byly takzvaně „PRO“?! Proti byl jen jediný ze zastupitelů

    Nestrannost a zdravý rozum by v tak citlivé otázce velel uspořádat např. referendum.

    Vždyť rozvoji obce snad bylo učiněno zadost – počet obyvatel se do té doby více jak zdvojnásobil, navíc infrastruktura již tak nedostačovala…, tak nač další příliv obyvatel? Proč obec, která i přes 6 (do té doby realizovaných či probíhajících) změn územních plánů, zachovala svou osobitost, má do nekonečna rozšiřovat a nechat srůst s okolními obcemi v bezejmenný „patvar“???

    Dovedlo nás to k myšlence, že jestli chceme, aby náš hlas a názor měl váhu (a to i v jiných otázkách), musíme se do dění v obci zapojit aktivně. Příležitost se naskytla s nadcházejícími volbami. Nikdy mě nenapadlo, že bych se mohl do regionální politiky zapojit, mám své povolání, rodinu, své starosti a často nestíhám. Jsem si také vědom, že stát se jedním ze zastupitelů obce přináší spoustu povinností navíc, ale sedět se založenýma rukama a po večerech lamentovat také není můj styl.

    Tak proto jsem se rozhodl kandidovat a moje žena je PRO!

    

    Milan Kropáč