Může Vás zajímat


Územní plán

Dne 8. dubna 2016 nabyl účinnosti nový Územní plán Nučic. Je zveřejněn na www.nucice.eu