Zápisy z veřejných schůzí zastupitelstva


V současné době je web obce Nučice velmi pěkný a aktualizovaný, proto níže uvádíme odkaz na obecní stránky, kde usnesení a starší zápisy z veřejných zasedání najdete:

www.nucice.eu/zapisy-a-usneseni-ze-zasedani-zastupitelstva/ds-3981/p1=2081