Nučický rybník a nebo stoka?

     Jistě si  každý z nás všiml nelibého zápachu, který se dle počasí, tu více tu méně, line z našeho rybníka na návsi. Je to o to horší, že hned vedle této vodní plochy je dětské hřiště a škola.

    Jak je to možné? Vždyť dochází k celkem častému kompletnímu čištění pomocí bagrů a těžké techniky. No, zakopaný pes je někde jinde, čištění nádrže není odstraňováním problému, ale pouze řešením důsledku. Tak čím to?

    Do Radotínského potoka vytéká mimo jiné i voda z čističky odpadních vod z Rudné, kterou provozuje a spravuje firma Technické služby Rudná a.s. Pokud tato firma porušuje § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj.  nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, za výše uvedené dostala v roce 2006 pokutu ve výši 160 000 Kč od České inspekce životního prostředí, je čištění Nučického rybníka bezpředmětné. 

    Ptáte se, jak je možné, že tento stav není ještě vyřešen?

    Také je nám to záhadou, zvlášť když dlouholetý zastupitel obce Nučice je zaměstnancem této firmy na řídící funkci, sice v jiné divizi, ale i tak by mohl zjistit, jak je to s vypouštěním odpadních vod do Radotínského potoka. Jak je patrné z uložené pokuty od České inspekce životního prostředí, lze se bránit, i když znečisťovatel  není ochotný provést nápravu neuspokojivého stavu.

    Kdyby na podněty vedení naší obce neustále platil zvyšující se pokuty, asi by ho to přimělo k řešení stávající situace. Ale kde není žalobce, není ani soudce.