Že by konec kauzy biokoridor Krahulov ?

17.05.2012 22:59

Dne 5.5.2012 nabyla platnosti změna č. 7a která byla schválena současným zastupitelstvem, v této změně bylo plně respektováno dle platných zákonů a vyhlášek zachování biokoridoru beze změn.

—————

Zpět