Informace o nás

Naše občanské sdružení vzniklo za účelem podpory dalšího rozvoje naší obce:

  • podporujeme dlouhodobý a udržitelný rozvoj obce Nučice podle principů ekologického souladu a zvyšování kvality života
  • snažíme se o efektivní a dlouhodobou ochranu životního prostředí
  • podporujeme širší účast občanů na rozhodování
  • propagujeme a prosazujeme principy občanské společnosti 

 

Co je  trvale udržitelný rozvoj (život) - jen několik definic

  • rozvoj,který umožňuje uspokojovat potřeby v současnosti bez ohrožení možnosti budoucích generací
  • je podmíněn souladem společenského rozvoje a životního prostředí.
  • přírodní zdroje využívají jen do takové míry, že se stačí obnovovat
  • dosloužilé výrobky a produkty se recyklují, nehromadí se na skládkách.

Naše občanské sdružení není spolkem zanícených ekoaktivistů, kteří chtějí za každou cenu a všemi prostředky dosáhnout stavu přírody jak před staletími.

Naším cílem je rozumný kompromis, který bude ctít zásady udržitelného rozvoje. Chceme zajistit kvalitní život v obci pro nás, naše děti a další generace.


Historie občanského sdružení

Vzhledem k velkému stavenímu boomu, který v naší obci vznikl a při kterém stavební developeři často vůbec, či jen okrajově, respektovali základní vyhlášky, ustanovení a zákony (občanská vybavenost, dopravní infrastruktura, maximální zastavěnost, procenta zeleně u nové výstavby, úzenmí plán atd). O nějakém trvale udržitelném rozvoji nemohla být ani řeč. Proto vznikla v roce 2007 myšlenka založit Občanské sdružení, které by pomáhalo při hledání a budování ideálního stavu životního prostření v obci pro občany, jejich děti a budoucí generace. 

Občanské sdružení Zdravé a zelené Nučice bylo založeno na ustanovující valné hromadě dne 11.4.2008

Dne 17.4.2008 bylo zaregistováno ministerstvem vnitra IČO:22739246, sídlo Krahulovská 456, Nučice, 252 16

Občanské sdružení Zdravé a zelené Nučice   mělo již při svém založení několik desítek členů. OS po svém nabídlo spolupráci  zastupitelstvu obce. Bohužel obecní zastupitelstvo nabídku spolupráce nejen, že nepřijalo, ale veškeré informace, důležité pro trvale udržitelný rozvoj, obce poskytovalo až po písemných urgencích, neúplné, či nic neříkající.

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo z let 2006 - 2010 odmítlo spolupráci s naším OS,  bylo naším hlavním cílem dosáhnout souladu mnohých změn územního plánu, které jsou navrhovány developery, s trvale udržitelným rozvojem obce a s kompromisním přístupem k životnímu prostředí v obci a jejím okolí.

V roce 2010 kandidovali naši členové a podporovatelé v obecních volbách do zastupitelstva obce Nučice. V obecním zastupitelstvu jsme získali dva mandáty.

Od té doby se spolupráce s Obecním úřadem v mnohém zlepšila a při akcích, které OS pořádá v duchu svých zásad, je již ze strany obce poskytována součinnost a je s naším OS komunikováno a poskytována podpora. Taktéž se postupně daří prosazovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje obce.

V letech 2012 a 2013 se pracuje na novém územním plánu, který je důležitým dokumentem, pro budoucí trvale udržitelný rozvoj naší obce a naše sdružení se aktivně zapojuje do jeho tvorby svými podněty a připomínkami.