Ing. Kubíková Ivana

 

Kandidát: Nezávislý kandidát

Povolání: Stavební inženýr - projekce,realizace (toho času na mateřské dovolené)

Věk: 33 let

Adresa: Na Brodcích 540

E-mail: medojed@seznam.cz

Moje téma: Respektování stavebních zákonů a regulativů při schvalování nové výstavby v obci. Územní plán řešit v souladu se širšímí vztahy obce - omezení výstavby čistě pro bydlení bez návaznosti na rozšíření stávající infrastruktury obce.