Územní plán

08.09.2013 08:20

Nový Územní plán obce

V současné době probíhá tvorba a schvalování nového ÚP naší obce. Informace a podklady jsou na webu obce  www.nucice.eu/navrh-noveho-uzemniho-planu-nucic/d-18991/p1=2969

—————

08.10.2010 23:18

Doplněny dostupné změny ÚP

Vzhledem k tomu,že dopátrat se dokumentace k územnímu plánování obce vyjma změn č.5,7 a 8 trvalo dost dlouho než bylo toto téma doplněno.

—————

27.07.2010 21:46

Co je to územní plán

              V souladu s ustanoveními stavebního zákona se územní plán obce zpracovává pro celé území obce. Zahrnuje celé správní území obce, a proto jsou do něho začleněny všechny plochy ( v konečném důsledku všechny pozemky), které se na daném území nacházejí....

—————