Bylo nebylo

aneb jak to všechno začalo

V důsledku velkého stavebního rozmachu v letech 2005-2007, při kterém zástupci obce výstavbu příliš nekoordinovali, stavební developeři toho umně využívali a společně často jen velmi okrajově respektovali základní vyhlášky, ustanovení a zákony (občanská vybavenost, dopravní infrastruktura, maximální zastavěnost, procenta zeleně u nové výstavby, územní plán atd), vznikla v roce 2007 myšlenka založit Občanské sdružení, které by pomáhalo při hledání a budování ideálního stavu životního prostření v obci pro občany, jejich děti a budoucí generace.

Občanské sdružení Zdravé a zelené Nučice bylo založeno na ustanovující valné hromadě dne 11.4.2008 a dne 17.4.2008 bylo zaregistováno ministerstvem vnitra IČO:22739246, sídlo Krahulovská 456, Nučice, 252 16.

Občanské sdružení Zdravé a zelené Nučice mělo již při svém založení několik desítek členů a po svém nabídlo spolupráci zastupitelstvu obce (volební období 2006-2010). Bohužel obecní zastupitelstvo nabídku spolupráce nejen, že nepřijalo, ale veškeré informace, důležité pro trvale udržitelný rozvoj obce poskytovalo až po písemných urgencích, neúplné, či nic neříkající.

Zejména proto v roce 2010 poprvé kandidovali naši členové a podporovatelé v obecních volbách do zastupitelstva obce Nučice, aby se nám podařilo dosáhnout jednoho z našich hlavních cílů, souladu mnohých změn územního plánu, které byly navrhovány developery, s trvale udržitelným rozvojem obce a s kompromisním přístupem k životnímu prostředí v obci a jejím okolí.

Ve volbách jsme získali dva mandáty a spolupráce s Obecním úřadem se v mnohém zlepšila. V duchu svých zásad jsme nejen začali pracovat na novém územním plánu, ale rozhodli jsme se také obohatit společenský život v obci o několik akcí (Úklid obce, Dětský den, Pohádkový les, Lampionový průvod, Mikulášská nebo rozsvěcení vánočního stromu).

V roce 2014 bylo sdružení přejmenováno na spolek a opět jsme kandidovali do místního zastupitelstva, kde jsme tentokrát získali tři mandáty a náš náčelník Vladimír Kubík se stal starostou obce. Začal prosazovat svoji vizi "Otevřené radnice" - tedy obce spravované transparentně, odpovědně, za účasti všech občanů a podílel se na vytvoření nového územního plánu obce. Bohužel osud mu nedopřál jeho mandát dokončit. Čest jeho památce.

I když byl hlavní cíl spolku naplněn, práce tím pro nás nekončí a nadále se chceme podílet aktivně na rozvoji naší obce. I proto jsme v roce 2018 a následně i v předčasných volbách 2019 opět kandidovali do zastupitelstva a přestože jsme získali jediný mandát, budeme se dál snažit ovlivňovat dění v Nučicích.


Výbor                    Stanovy

© 2020 Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!